artykuł nr 1

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim