artykuł nr 1

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Łodzi w zakresie prawidłowości prowadzenia baz danych jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2008-2011 (I półrocze)

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB