artykuł nr 1

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie wykonywania uprawnień i prowadzenia ewidencji Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne430 KB