artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne14 MB