artykuł nr 1

Kontrola dot. prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2007 i 2008 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB