artykuł nr 1

Kontrola dot. prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, w latach 2007 i 2008, w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim