artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne349 KB