artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB