artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim