artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB