artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB