artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB