artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB