artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Referacie Księgowości Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB