artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB