artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB