artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego