artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim