artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB