artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB