artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB