artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB