artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Biurze Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB