artykuł nr 1

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim