artykuł nr 1

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w PS Nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne255 KB