artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 506 z dn. 29 grudnia 2006 r.