artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 424 z dn. 30 grudnia 2005 r.