artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 421 z dn. 30 grudnia 2005 r.