artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 420 z dn. 30 grudnia 2005 r.