artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 397 z dn. 9 grudnia 2005 r.