artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 393 z dn. 9 grudnia 2005 r.