artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 134 z dn. 2 maja 2005 r.