artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 451 z dn. 31 grudnia 2004 r.