artykuł nr 1

Zarządzenia nr 252 z dn. 22 czerwca 2004 r.