artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 164 z dn. 31 marca 2004 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 164 z dn. 31.03.04 r. - zmiany w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych235 KB
Załącznik Nr 1 - Plan Finansowy na rok 2004 Urząd Miasta - Pion Skarbnika; Załącznik Nr 2 - Plan Finansowy na 2004 r. Urząd Miasta - Wydział Infrsatruktury Miasta; Załącznik nr 3 - Plan Finansowy na rok 2004 Urząd Miasta - Wydział Spraw Społecznych24 KB
Załącznik 1/1 - Urząd Miasta - Pion Skarbnika14 KB
Załącznik Nr 2/1 - Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miasta97 KB
Załącznik Nr 3/1 - Urząd Miasta - Wydział Spraw Społecznych86 KB
Załącznik Nr 4 - Urząd Miasta - Wydział Rozwoju Miasta35 KB
Załącznik nr 5 - Urząd Miasta - Wydział Administracji i Nadzoru27 KB
Załącznik nr 6 - Urząd Miasta - Pion Sekretarza46 KB
Załacznik nr 7 - Urząd Miasta - Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony40 KB
Załącznik nr 8 - Urząd Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej13 KB
ZAłacznik nr 9 - Plan Finansowy - Gimnazjum Nr 4239 KB
Załącznik nr 9 - str. 2201 KB
Załącznik Nr 10 - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji38 KB
Załacznik Nr 11 - Plan Finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie34 KB
Załącznik nr 12 - Plan Finansowy - Ośrodek Sportu i Rekracji15 KB
Załącznik Nr 13 - Plan Finansowy - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego14 KB
Załącznik Nr 14 - Plan Finansowy - Państwowa Straż Pożarna18 KB
Załącznik nr 15 - Plan Finansowy Domu Pomocy Społecznej18 KB
Załacznik Nr 16 - Plan Finansowy IV Liceum Ogólnokształcące17 KB
Załącznik Nr 17 - Plan Finansowy - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 425 KB
Załącznik Nr 18 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna17 KB
Załącznik nr 19 - Plan Finansowy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy29 KB
Załącznik Nr 20 - Plan Finansowy Pogotowia Opiekuńczego17 KB
Załącznik Nr 21 - Plan Finansowy - Dom Dziecka16 KB
ZAłącznik Nr 22 - Plan Finansowy - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy20 KB