artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych