artykuł nr 1

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych