artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego