artykuł nr 1

Zarządzenie nr 67 z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 67

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmian w planach finansowych

 

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany w budżecie miasta wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXXIV/461/21 z dnia 31 marca 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych:

- Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1/A, 2/1/A, 2/A, 3/1/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/1/A, 6/A, 6/1/B, 6/B, 7/A, 47/1/A, 47/1/B,

- Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 8/A,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z załącznikami Nr 9/1/A, 9/A, 

- Straży Miejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10/A,

- Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikiem Nr 11/1/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 13/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 15/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 16/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 17/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 18/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 19/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 16, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 5, zgodnie z załącznikiem Nr 22/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 7, zgodnie z załącznikami Nr 23/1/A, 23/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 24/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 25/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 26/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 14, zgodnie z załącznikiem Nr 27/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 15, zgodnie z załącznikiem Nr 28/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 16, zgodnie z załącznikami Nr 29/1/A, 29/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 19, zgodnie z załącznikiem Nr 30/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 20, zgodnie z załącznikiem Nr 31/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikami Nr 32/1/A, 32/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 26, zgodnie z załącznikiem Nr 33/A,

- I Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 34/B,

- II Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 35/B,

- III Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 36/B,

- IV Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 37/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 38/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 39/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych h i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 40/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, zgodnie z załącznikami Nr 41/1/B, 41/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, zgodnie z załącznikiem Nr 42/B, 

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, zgodnie z załącznikiem Nr 43/B,

- Centrum Kształcenia Zawodowego, zgodnie z załącznikiem Nr 44/B,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnie z załącznikiem Nr 45/B,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z załącznikiem Nr 46/B.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym