artykuł nr 1

Stawki podatku, formularze - 2014 r.

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zwolnienia od podatku leśnego reguluje art.7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 465).

Komunikat Prezesa GUS z 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku.