artykuł nr 1

Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2017 r. i 2018 r.

UWAGA!
Stawki z roku 2016 obowiązują również w roku 2017 i 2018.