artykuł nr 1

Stawki podatku, formularze - 2021 rok

Formularze podatkowe dostępne są na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, na stronie www.podatki.gov.pl