artykuł nr 1

Stawki podatku, formularze - 2019 r. - 2020 r.

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze, w tym deklaracji na podatek od nieruchomości
DN-1, który należy składać wraz z załącznikiem ZDN-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) oraz załącznikiem ZDN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania).

Nowy formularz deklaracji wraz z załącznikami należy stosować od 1 lipca 2019 r.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl