artykuł nr 1

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-N831 KB