artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-28s26 MB