artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

Załączniki:
korekta Rb-28S29 MB
Sprawozdanie Rb-28S29 MB