artykuł nr 1

Zarządzenie nr 319 z dn. 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 319 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 318 z dnia  30 września 2020 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych:

- Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1/A, 1/B, 2/B, 3/A, 4/A, 4/B, 5/A, 5/B, 6/A, 7/1/A, 7/1/B,

- Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 8/A, 8/B,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z załącznikami Nr 9/A, 9/B,

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10/B,

- Miejskiego Żłobka Dziennego, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A,

- Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A,

- Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikiem Nr 13/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 14/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 15/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 17/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 18/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 19/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 13, zgodnie z załącznikiem Nr 21/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 16, zgodnie z załącznikiem Nr 22/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 23/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 5, zgodnie z załącznikiem Nr 24/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 7, zgodnie z załącznikiem Nr 25/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 26/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 14, zgodnie z załącznikiem Nr 27/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 15, zgodnie z załącznikiem Nr 28/A,

- Centrum Usług Wspólnych, zgodnie z załącznikiem Nr 29/A,

- I Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikami Nr 30/A, 30/B,

- II Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 31/A,

- III Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikami Nr 32/A, 32/B,

- IV Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 33/A,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z załącznikami Nr 34/A, 34/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 35/A,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, zgodnie z załącznikami Nr 36/A, 36/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, zgodnie z załącznikami Nr 37/A, 37/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, zgodnie z załącznikami Nr 38/A, 38/B, 

- Domu Dziecka, zgodnie z załącznikiem Nr 39/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, zgodnie z załącznikami Nr 40/A, 40/B,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z załącznikami Nr 41/A, 41/B.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.