artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 312 z dnia 28 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 312 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym nie powodującym utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji organizowanym przez Pana Tomasza Kowalewskiego w dniu 29 września 2020 roku

  Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 631) i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 25 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020r. poz. 1356 ze zm.)

Wyznaczam Pana Krzysztofa Michalskiego – kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do udziału w charakterze przedstawiciela Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zgromadzeniu publicznym organizowanym przez Pana Tomasza Kowalewskiego w dniu 29 września 2020 r.

Miejsce zgromadzenia: Piotrków Trybunalski - chodnik przy ul. Sienkiewicza 19 od strony Hali Targowej oraz od strony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; chodnik przy Pasażu Rudowskiego 10;

Upoważniam Pana Krzysztofa Michalskiego – kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do wydania w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, o której mowa w art. 25 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 631).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.