artykuł nr 1

Zarządzenie nr 303 z dn. 18 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 303 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18  września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:  

§ 1. Uwzględniając zmiany w budżecie miasta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 302 z dnia 18 września 2020 r. dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

 •  Przedszkola Samorządowego Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 5, zgodnie z załącznikiem Nr 2/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 7, zgodnie z załącznikiem Nr 3/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 4/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 14, zgodnie z załącznikiem Nr 5/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 15, zgodnie z załącznikiem Nr 6/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 16, zgodnie z załącznikiem Nr 7/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 19, zgodnie z załącznikiem Nr 8/A, 
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 20, zgodnie z załącznikiem Nr 9/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 24, zgodnie z załącznikiem Nr 10/A,
 •  Przedszkola Samorządowego Nr 26, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A,
 •  Szkoły Podstawowej Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.