artykuł nr 1

Zmiany w budżecie Miasta - 2020 r.

 

 

Załączniki:
Zarządzenie nr 3 z dn. 7 stycznia 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020MB
Zarządzenie nr 4 z dn. 7 stycznia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych265 KB
Zarządzenie nr 25 z dn. 31 stycznia 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202012 MB
Zarządzenie nr 26 z dn. 31 stycznia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych522 KB
Uchwała Nr XVI/265/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB
Uchwała Nr XVI/266/20 z dn. 29 stycznia 2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Zarządzenie nr 50 z dn. 13 lutego 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020910 KB
Zarządzenie nr 51 z dn. 13 lutego 2020 r. w/s zmian w planach finansowych218 KB
Zarządzenie nr 66 z dn. 26 lutego 2020 r., w/s zmian w planach finansowych431 KB
Uchwała Nr XVII/274/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB
Uchwała Nr XVII/275/20 w/s zmiany budżetu Miasta na 2020 r.MB
Zarządzenie nr 67 z dn. 27 lutego 2020 r; w/s zmian budżetu Miasta na rok 2020 13 MB
Zarządzenie nr 68 z dn. 27 lutego 2020 r; w/s zmian w planach finansowych491 KB
Zarządzenie nr 89 z dn. 18 marca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych371 KB
Uchwała nr XVIII/285/20 z dn. 18.03.2020 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XVIII/286/20 z dn. 18.03.2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Zarządzenie nr 90 z dn. 19 marca 2020 r., w/s zmiany budżetu Miasta na 2020 r.MB
Zarządzenie nr 91 z dn. 19 marca 2020 r., w/s zmian w planach finansowych251 KB
Zarządzenie nr 100 z dn. 30 marca 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202011 MB
Zarządzenie nr 101 z dn. 30 marca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych369 KB
Zarządzenie nr 103 z dn. 2 kwietnia 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 20201,024 KB
Zarządzenie nr 104 z dn. 2 kwietnia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych242 KB
Uchwała nr XIX/299/20 z dn. 29.04.2020 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała nr XIX/300/20 z dn. 29.04.2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Zarządzenie nr 123 z dn. 29 kwietnia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych439 KB
Zarządzenie nr 127 z dn. 30 kwietnia 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202016 MB
Zarządzenie nr 128 z dn. 30 kwietnia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych380 KB
Zarządzenie nr 133 z dn. 13.05.2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020678 KB
Zarządzenie nr 134 z dn. 13.05.2020 r. w/s zmian w planach finansowych224 KB
Uchwała nr XXI/318/20 z dn. 27.05.2020 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała nr XXI/319/20 z dn. 27.05.2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Zarządzenie nr 155 z dn. 27.05.2020 r. w/s zmian w planach finansowych332 KB
Zarządzenie nr 158 z dn. 28.05.2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202010 MB
Zarządzenie nr 159 z dn. 28.05.2020 r. w/s zmian w planach finansowych558 KB
Zarządzenie nr 174 z dn. 4 czerwca 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020MB
Zarządzenie nr 175 z dn. 4 czerwca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych271 KB
Uchwała nr XXIII/332/20 z dn. 24.06.2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Zarządzenie nr 191 z dn. 24 czerwca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych475 KB
Zarządzenie nr 192 z dn. 24 czerwca 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020MB
Zarządzenie nr 193 z dn. 24 czerwca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych162 KB
Zarządzenie nr 194 z dn. 26 czerwca 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202014 MB
Zarządzenie nr 195 z dn. 26 czerwca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych481 KB
Zarządzenie nr 199 z dn. 30 czerwca 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020MB
Zarządzenie nr 200 z dn. 30 czerwca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych245 KB
Zarządzenie nr 201 z dn. 30 czerwca 2020 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Zarządzenie nr 205 z dn. 6 lipca 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2020 r.MB
Zarządzenie nr 206 z dn. 6 lipca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych 211 KB
Uchwała Nr XXIV/346/20 z dn. 15 lipca 2020 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXIV/347/20 z dn. 15 lipca 2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Zarządzenie nr 244 z dn. 15 lipca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych283 KB
Zarządzenie nr 255 z dn. 28 lipca 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202014 MB
Zarządzenie nr 256 z dn. 28 lipca 2020 r. w/s zmian w planach finansowych405 KB
Uchwała Nr XXV/360/20 z dn. 5.08.2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Zarządzenie nr 266 z dn. 05 sierpnia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych248 KB
Zarządzenie Nr 269 z dn. 14 sierpnia 2020 r. w/s zmian w budżecie Miasta na rok 2020MB
Zarządzenie nr 270 z dn. 14 sierpnia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych212 KB
Zarządzenie nr 283 z dn. 28 sierpnia 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202015 MB
Zarządzenie nr 284 z dn. sierpnia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych321 KB
Uchwała Nr XXVI/362/20 z dn. 26.08.2020 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok614 KB
Zarządzenie nr 292 z dn. 8 września 2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020MB
Zarządzenie nr 293 z dn. 8 września 2020 r. w/s zmian w planach finansowych221 KB
Zarządzenie Nr 302 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202057 KB
Zarządzenie Nr 303 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KB
Zarządzenie Nr 310 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok18 KB
Zarządzenie Nr 311 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31127 KB
Zarządzenie nr 279 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KB
Zarządzenie nr 317 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KB
Zarządzenie nr 318 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30.09.2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020430 KB
Zarządzenie nr 319 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 r. w/s zmian w planach finansowych13 KB
Zarządzenie Nr 326 z dn. 7 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020 r.15 KB
Załączniki do Zarządzenia Nr 326172 KB
Zarządzenie Nr 327 z dn. 7 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych12 KB